Archive | április 2021

Duguláselhárítás Pilisvörösvár adatvédelem

Adatvédelem tájékoztató

Az adatkezelő neve:
Horváthné Csoma Tímea
Telefonszám: +36 30 574 89 66.
E-mail cím: csjenny31@gmail.com.

Adatvédelem: www.dugulaselharitas-pilisvorosvar.com ügyfél körének személyes adatainak védelmében lényegesnek tartjuk ügyfelei információs önrendelkezési jogának a tiszteletben tartását. Az Ön személyes adatait bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai intézkedést, mely az adatainak biztonságát garantálja.

Ügyfeleink személyes adatainak kezelését jogszerűen és tisztességesen végzik.

Adatvédelem tájékoztatás:

A személyes adatok gyűjtése egyértelmű és jogszerű célból történhet.

Az Ön személyes adatainak kezelésének célja megfelelő és kompetens legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatok tárolása csak szükséges idő intervallumig történik. A személyes adatok 30 napnál hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

Az adatkezelés jogérvényesítési lehetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL weboldal: https://naih.hu

A jelen Adatvédelem oldalon nem szabályozott kérdések körében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Weboldal tartalma Horváthné Csoma Tímea szellemi, jogi, mindenkori tulajdonát képezi, a weboldal oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel sem online, sem nyomtatott formában.

Duguláselhárítás Pilisvörösvár